Opptak fra foredrag holdt på 2nd Scandinavian Conference on Extraterrestrial Intelligence and Human Future i Oslo 4 og 5 Oktober 1997.

Klikk på den blå teksten for å høre foredraget med Microsoft Internet Explorer og Mediaplayer. Klikk på RA symbolet for å høre foredraget med RealPlayer. Klikk på MP3 for å høre foredraget med iPad eller laste det ned i MP3 format.


Innledningsforedrag av Monica Christensen i RealAudio format.    MP3

Foredrag av Roar Krogshus i RealAudio format.    MP3

Foredrag nr 1 av Steeven M. Greer i RealAudio format in English.    MP3

Foredrag nr 2 av Steeven M. Greer i RealAudio format in English.    MP3

Videoforedrag av Steeven M. Greer in English.

Videoforedrag 1 av Michael Hesemann in English.

Videoforedrag 2 av Michael Hesemann in English.

Audioforedrag av Michael Hesemann i RealAudio format in English.    MP3

Opptak 1 av spørsmål fra publikum til panelet i RealAudio format in English.    MP3

Opptak 2 av spørsmål fra publikum til panelet i RealAudio format in English.    MP3

Foredrag av Rauni-Lena Luukanen i RealAudio format in English.    MP3

Videoforedrag av Bob Dean in English.


Download Realplayer for Windows 95 or Windows NT 4.0

 

Oppdatert: 7/7-2014