INTERVJU AV RUNE ØVERBY PÅ ESPA MANDAG 19.JUNI 2006.

utdrag fra UFO-NYTT

NYHETSBREV FRA NETI NR. 4 – 2006

 

Kjell Arne Høviskeland i NETI fikk en prat med Rune hjemme hos han og her kommer svarene.

- Når startet din interesse for UFO-fenomenet?

 – Jeg var 14 år gammel og gikk på ungdomskolen. Jeg kommer fra Rena. Jeg holdt foredrag på ungdomsskolen om emnet og min lærer lo så skjegget ristet, og tror ikke han trodde så mye på det.. Jeg var tidlig i gang med søken på å få svar på det ukjente, alt fra spøkelser til ufo-observasjoner.

- Hvor mange ganger har du sett UFO?  

- Jeg har sett ufo ca 10 ganger. Så en kraftig lyskule i 1985, ca kl. 06.45 om morgenen, lavt over Mjøsa og ca. 20-30 meter over vannkanten. Den forsvant bak trærne. Jeg har også hatt "ufo-drømmer" der jeg ble tatt med opp i ufoer - "naboer"(riktignok 300m lenger vekke) der jeg da bodde såg faktisk en ufo utenfor soveromsvinduet sitt på samme tiden det skjedde. Det kom en artikkel om henne og hennes observasjon av denne hendelsen som skjedde ca. vinteren 1986 - referert i en lokalavis(Hamar Dagblad). Mine turer med "de" føler jeg bl.a. var "helbredelsesturer" og det gikk muligvis også på healing av indre organer. Jeg fikk i den tiden et merke i form av et fint snitt i brystet mitt uten at det i ettertid ble noe arr av det, og spekulerte da på om "de" hadde fikset/reparert noe "innvendig", men fikk aldri helt klarhet i det, men det er jo artig å spekulere litt.

I 1994 traff jeg den mediale Karen Sofie Thorstensen som kunne fortelle meg at hvis jeg ønsket kontakt med de utenomjordiske, så kunne jeg oppnå det gjennom å lære meg å meditere, forsøke automatskrift og /eller å kanalisere. Jeg hadde vel visse "ubevisste"/indre "helseproblemer" på den tiden og i mars 1995 la jeg meg på et teppe på gulvet i stua som et forsøk på kontakt (dette etter overnevnte KSThorstensens tidligere kanaliserte anvisninger). Jeg begynte da plutselig å "hyperventilere" - "de" gikk inn og jobbet med meg i en form for direkte healing. Fikk ingen frykt ut av dette fordi det skjedde noenlunde slik hun hadde forberedt meg på. Denne "UFO-healing" skjedde jevnlig i perioden 15 mars til ca 15 juni 1995. Har senere lest om noe tilsvarende på nettet på bl.a. http://etmedical.com/ eller på http://adriandvir.tripod.com/

Jeg så "ingenting" mens de jobbet, men nærværet var så "fysisk" at det var bare selve synsinntrykket som manglet. Jeg ble "snudd rundt" ved at de gikk inn og styrte alle mine "egne muskler" og mens de jobbet kunne jeg sende ut spørsmål via mine tanker og jeg fikk svar ved at de brukte mitt taleorgan til svar -men også ellers gjennom automatskrift og senere også telepati. En natt året etter - i mai 1996, ble jeg vekket rundt kl 0500 av en sterk pipende lyd – jeg så da 2 ellipseformede gjenstander ca. 6-7 meter i diameter, og det virket som om de kom rett over taket på huset mitt slik jeg så det fra mitt soveromsvindu. Jeg sto opp og gikk ut i håp om å få en fysisk kontakt, men intet mer skjedde der og da.

Jo- dette lyder selvsagt helt vilt ut for de uinnvidde, og denslags vil jo den åndelig uvitende "legestand" sikkert stemple som sykt - men deres verdensbilde er jo enda meget begrenset - slik som det vitenskapelige verdensbilde var snevert i middelalderen. Sosialt-åndelig sett lever det ytre samfunn med deres "eksperter og doktorer" enda i "middel-alderen."

- Hvor mange år har du forsket på UFO-fenomenet?

- Har forsket på fenomenet i ca 36 år- altså siden barne/ungdomsårene.


     – Den første boka er et resultat av inspirert ide fra høyere plan og fra telepatiske kommunikasjon og ble gitt som impulser via kontakten beskrevet over. Det er delvis en samlebok fra andre bøker og forfattere i norge/dk som var utgitt, samt en del egne ting som jeg hadde innvevd i stoffet.

    Den andre boka er basert på informasjon fra den FYSISKE romkontakten "Semjase" og hennes formidlinger til Meier i sveits og ellers min videre forskning i denne informasjonen. En jeg kjenner, Arild fra Bodø, sendte meg en kasse med bøker i 97 eller-98 og deriblant var kontaktberetninger fra Semjase til Meier som var oversatt til svensk, og dette startet vel selve ideen med å spre dette videre, ettersom jeg fant så mye logisk informasjon i dette, som var helt paralellt men utfyllende til bl a Velikovsky, (link) som jeg hadde lest om i forveien. Husk at dette jo ikke var kanalisert, slik som det aller mest av den slags informasjon er.

- Hva er din misjon føler du utifra det arbeidet du nedlegger hver dag? 

- Min oppgave og "misjon" føles å være å opplyse om ufo- fenomenets dypere, åndelige eller kosmiske karakter og opphav, og ellers å opplyse om den åndelige, bakenforliggende virkeligheten gjennom egne inspirasjoner, "underbevisste kontakter" og vidrebringe, samt oversette passende informasjon jeg finner bl.a. på nettet.

- Har du sett utenomjordiske skapninger i fysisk tilstand? 

- Ikke sett "de" i våken tilstand så vidt jeg vet - men opplevd de i nattlige (såkalt 4d/'drømmekontakter' og følt dem når de jobbet med meg for å helbrede meg, bl.a. i en spesiell periode da jeg var syk i -99. (igjen- se evt http://adriandvir.tripod.com/  )

- For de som lurer på hvor mye sannhet det er i kanaliserte budskap – hva vil du svare dem? 

- Det varierer veldig. Fra 10-80% sannhetshold i kanaliserte budskap avhengig av mottakerens evner og åndelig utvikling.

- Engler som er beskrevet i Bibelen – er det lysvesener? 

- Det er konkrete romfolk som blir beskrevet som engler i Bibelen, men lysvesener finnes også - altså vesener som vi kun oppfatter som "lys", men som er konkrete/reelle/"fysiske" på et høyere (astrale-mentale->) plan.

- Hvordan ser du på reinkarnasjon?

  – Jeg ser på reinkarnasjon som den største selvfølgelighet.(link) Det er reelt og vi alle har hatt mange liv tidligere, ja vi er jo alle evighets-vesener. Selv har jeg fått litt kunnskap om mine tidligere liv gjennom egen automatskrift- bl.a om mitt siste som flyver i England under siste krig der jeg skal ha styrtet som 21åring høsten 1941. Har alltid hatt veldig interesse av fly, og ser dette som sannsynlig.

- Finns det utenomjordiske her på Jorden som deltar i vårt samfunn? 

- Ja, høyst reelt. Fra mange fysiske sivilisasjoner. "Alle" regjeringer her i Verden vet noe om dette, selv om de selvsagt benekter det og noen av dem vet at de besøker steder og kontaktpersoner jevnlig.

- Det finns 6,5 milliarder mennesker på vår klode, men hvor mange stjernemennesker tror du at det finns?

  - Ren spekulasjon fra min side. Et antall på 500.000 til èn million, men dette er bare ren tipping.

- Noen mener at det er stor fare for radioaktivitet når et menneske møter en UFO eller utenomjordiske og av den grunn lett kan pådra seg kreft. Hva er din mening om dette? 

- DrDaniel Fry ble i 1950 advart fra en stemme/høytaler på en UFO om å ikke ta på farkosten under den første kontakten han hadde. Denne sa at han ikke måtte berøre skipet da det var omgitt av dematerailiseringsfelt på noen mikrometers utstrekning og at dette ville skade ham ved berøring utover noen sekunder…
Men har ikke hørt ellers at fartøyer er farlige å "berøre". Men de mest avanserte sivilisasjoner har en teknikk som ikke gir radioaktivitet. Ingen fare i dag mener jeg. ( se evt
http://galactic.no/rune/fry.html )

- Det er sikkert mange som ikke skjønner hvordan de besøkende kan klare å materialisere seg/ dematerilisere seg. Kan du forklare dette på en "enkel" måte? 

- Ifølge  bl a Tore Alfstad er det flere metoder her - bl.a. å gå igjennom forskjellige dimensjonsporter. Dessuten har Channie West fortalt om dette - samt informasjon fra Koldaskontakten på tidlig 60tallet. I tillegg til Semjases forklaringer på dette. Altså å heve frekvensen på skipet til et "astralt nivå" under selve "reisen" og så senke frekvensen ned til et "fysisk" nivå når man er "fremme". De kan også skjerme skipet med magnetiske metoder i kontrollerte sektorer rundet skipet - og som evt gjør at noen ser det og andre ikke, avhengig av mange faktorer. At noen ser det kan bl.a. skyldes at en optisk sektor da kan "åpnes", slik Meier fikk demonstrert under Semjasekontaktene, se link; (http://galactic.no/rune/indexsemjase3.html) .

- Når tror du at Verden får en offisiell bekreftelse på at UFO-fenomenet er reelt og eksisterende? -

Kanskje innen 2012/2013. Det året slutter Maya-kalenderen. Men jeg håper at det skjer før og så raskt som mulig, men "vet" at alt skjer når "det skal"…!

    Kontakten mellom Meier og kontaktpersonen Semjase, i midten av 70-årene, hva gikk informasjonen utpå?


    Etter det som Semjase selv uttalte var det viktigste å gi gode, fotografiske bevis, og totalt ble det tatt 1500 bilder som Meier fikk lov å ta, men dessverre ble ca halvparten stjålet, samt senere også metallprøver - men som dog først ble undersøkt av et laboratorium i USA. Altså en forberedelse til direkte kontakter som vil måtte komme nå "menneskeheten" er moden for det.
*

NETI takker for intervjuet og ønsker Rune lykke til videre i hans arbeid. Ved en senere anledning kommer et nytt intervju av Rune Øverby som en fortsettelse på dette.

neti-siden  
men link over er nede og erst. av:
https://norskufosenter.no/

og merk at  denne første boken fra Karen-Sofie er nå tilgjengelig som ebook/cd for ca kr 75 - mail henne på karen.sofie.thorstensen@gmail.com eller via facebook eller ring 22717043